Tất cả
thông tin dưới ảnh
Tướng: 18
Skin: 8
Rank: Cao thủ 1
Vàng: 2311
300,000đ
thông tin dưới ảnh
Tướng: 16
Skin: 5
Rank: Kim cương 5
Vàng: 1839
180,000đ
thông tin dưới ảnh
Tướng: 21
Skin: 6
Rank: đại cao thủ
Vàng: 5735
400,000đ
thông tin dưới ảnh
Tướng: 13
Skin: 5
Rank: Bạch kim 5
Vàng: 2363
150,000đ
thông tin dưới ảnh
Tướng: 14
Skin: 5
Rank: Kim cương 1
Vàng: 6604
150,000đ
thông tin dưới ảnh
Tướng: 13
Skin: 6
Rank: Kim cương 3
Vàng: 1777
200,000đ