Tất cả
Phái: Kiếm khách
Sever: Sever 1
Cấp độ: 80
Trái ác quỷ: Cát
1,500,000đ
Phái: Võ sĩ
Sever: Sever 1
Cấp độ: 75
Trái ác quỷ: Sấm sét
1,500,000đ
Phái: Võ sĩ
Sever: Sever 1
Cấp độ: 43
Trái ác quỷ: Cao su
650,000đ
Phái: Đầu bếp
Sever: Sever 1
Cấp độ: 88
Trái ác quỷ: Nham thạch
800,000đ
Phái: Kiếm khách
Sever: Sever 1
Cấp độ: 70
Trái ác quỷ: Tuần lộc
450,000đ
Phái: Đầu bếp
Sever: Sever 1
Cấp độ: 71
Trái ác quỷ: Cát
600,000đ
SP 5X SV2 SKILL 19 TAQ NHAM
Phái: Hoa tiêu
Sever: Sever 2
Cấp độ: 59
Trái ác quỷ: Nham thạch
600,000đ
Phái: Xạ thủ
Sever: Sever 1
Cấp độ: 71
Trái ác quỷ: Báo đốm
600,000đ
Phái: Đầu bếp
Sever: Sever 1
Cấp độ: 75
Trái ác quỷ: Sấm sét
700,000đ
Phái: Đầu bếp
Sever: Sever 1
Cấp độ: 64
Trái ác quỷ: Cát
500,000đ
Phái: Kiếm khách
Sever: Sever 1
Cấp độ: 74
Trái ác quỷ: Cát
800,000đ
Phái: Xạ thủ
Sever: Sever 1
Cấp độ: 80
Trái ác quỷ: Băng
800,000đ
Phái: Kiếm khách
Sever: Sever 2
Cấp độ: 64
Trái ác quỷ: Cát
480,000đ
Phái: Xạ thủ
Sever: Sever 1
Cấp độ: 68
Trái ác quỷ: Sáp
400,000đ
Phái: Võ sĩ
Sever: Sever 1
Cấp độ: 75
Trái ác quỷ: Cát
650,000đ
Phái: Đầu bếp
Sever: Sever 1
Cấp độ: 63
Trái ác quỷ: Dao
400,000đ
Phái: Đầu bếp
Sever: Sever 1
Cấp độ: 73
Trái ác quỷ: Cát
700,000đ

Ngoài  Chức năng mua bán nick game, Shop còn có các dịch vụ khác như  - bán giftcode - carrot nạp game TEAM ,và hơn 40 dịch vụ game khác tại mục https://nick.vn/dich-vu (click)